feedburner
Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

feedburner count

AL-FATIHAH


*************************BismillahirRahmanirRahim*************************
Bonda kak Sue
,
HAJJAH SITI AMINAH BT TAHIR telah kembali ke Rahmatullah pada Ahad, 20 Jun 2010 (7 Rejab 1431H). Semoga Allah merahmati rohnya dan ditempatkan dalam golongan hambaNya yang beriman. Amiiin... Al-Fatihah..

Terima kasih kepada yang sudi menghadiahkan Fatihah kepada bonda. Semoga Allah swt juga memberkati saudara-i...Wassalam.
Al-Fatihah...

CARA MEMBANTU ORANG YANG SUDAH MATI

Labels: , ,

Setiap yang hidup pasti merasai MATI....
Buat bondaku Hjh Siti Aminah Tahir.. Semoga bonda damai di sisiNya. Al-Fatihah.

Dalam persoalan ini, kita tumpukan hanya kepada dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis shahih semata-mata. Kita menolak hadis-hadis dhaif hanya kerana mengambil jalan selamat kerana sesungguhnya berurusan dengan orang yang sudah mati merupakan satu perkara yang melibatkan alam yang lain dari alam yang kita duduki sekarang. Oleh kerana itu, akal tidak boleh dipakai sama sekali kerana Allah telah menghadkan akal pemikiran manusia setakat mana Dia ingini. Memandangkan dunia ghaib ini tidak dapat kita lihat mahupun rasai, maka kita memerlukan bantuan dari Allah yang Maha Kuasa di samping Nabi kita Muhammad saw.

Terdapat beberapa cara yang membolehkan orang yang masih hidup membantu mereka yang sudah mati.

Pertama: Doa orang yang masih hidup untuk si mati.

Kaedah ini berlandaskan kepada dalil yang jelas di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 10 yang bermaksud:

"Dan orang-orang (Islam) yang datang kemudian daripada mereka (berdoa dengan) berkata: Wahai Tuhan kami! Ampunkanlah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami perasaan hasad dengki dan dendam terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami! Sesungguhnya Engkau Amat Melimpah Belas Kasihan dan RahmatMu."

Di samping itu, anjuran
solat jenazah merupakan satu bukti kukuh. Ini kerana intipati bacaan di dalam solat itu sendiri merupakan satu doa buat si mati. Dan tidak dinafikan, solat jenazah adalah amalan Nabi s.a.w dan banyak hadis-hadis shahih menceritakan mengenainya.

Kedua: Membayar hutang puasa si mati.

Orang yang tidak mengerjakan puasa Ramadhan selama beberapa hari atau lebih dari itu, atau ia tidak mengerjakan puasa "nazar" atau puasa "kifarah",
disebabkan uzur syar'i (seperti sakit dan sebagainya) lalu ia mati sebelum sempat mengqadha puasanya, maka ia tidak dikira berdosa. Dengan itu, pihak kaum kerabatnya tidak dikenakan mengqadha puasanya atau membayar "fidyah" dari harta peninggalannya.

Sebaliknya, kalau ia mati setelah hapus uzurnya - yakni setelah ia sembuh dari sakitnya dan sebagainya - kemudian semasa hayatnya tidak mengqadha puasanya itu maka hukumnya menurut jumhur ulama', bahawa pihak kaum kerabatnya tidak dibolehkan berpuasa untuknya tetapi hendaklah membayar "fidyah" untuknya dari harta peninggalannya, iaitu memberi makan orang miskin, satu cupak bagi tiap-tiap satu hari yang tidak dikerjakan puasanya.

Menurut huraian ulama' rahimahullah: Kadar satu "fidyah" untuk satu hari yang ditinggalkan puasanya ialah "satu cupak" dari jenis makanan yang mengenyangkan yang biasa dimakan oleh penduduk sesebuah negeri.

Fidyah itu pula hendaklah diberikan kepada orang fakir miskin sahaja. Seseorang miskin, boleh diberikan "satu cupak" atau "beberapa cupak" - tidak terhad.

Tetapi fidyah yang satu cupak itu tidak boleh dibahagikan dua untuk diberikan kepada "dua orang miskin", kerana yang demikian tidak merupakan "satu fidyah" yang sempurna dan dengan itu tidak sah hukumnya.

Terdapat juga dalam hadis yang lain iaitu:

Dari Ibn Abbas r.a., katanya: Seorang lelaki datang mengadap Nabi Muhammad s.a.w. lalu berkata: "Ya Rasulullah,
ibu saya telah mati sedang ia menanggung hutang puasa (yang wajib) selama sebulan, bolehkah saya mengqadha puasanya itu?"

Baginda menjawab:
"Boleh, (Kalau hutang sesama manusia wajib dibayar) maka hutang (manusia kepada) Allah lebih berhak diselesaikan.
(Hadith Sahih - Riwayat Bukhari)

Hadis ini mengatakan bahawa orang mati yang menanggung hutang puasa yang wajib (sama ada puasa Ramadhan atau pun puasa nazar atau puasa kifarah), boleh dibayar oleh orang yang termasuk dalam lingkungan kaum kerabatnya - dengan jalan berpuasa untuknya.

Dalam huraiannya, Imam Nawawi rahimahullah berkata: Imam al-Syafi'i rahimahullah, mempunyai "dua qaul" dalam masalah ini:

1- Hutang puasa si mati hendaklah dibayar dengan "fidyah" sahaja.

2 - Boleh juga dibayar dengan cara berpuasa untuk si mati.

Berdasarkan keterangan yang tersebut, maka kesimpulan masalah ini dalam mazhab Syafi'i ialah: Menurut "qaul" yang pertama: Hutang puasa si mati , hendaklah di bayar dengan "fidyah" sahaja oleh walinya.

Menurut "qaul" yang kedua pula: Pihak walinya bebas memilih, sama ada dengan memberi fidyah atau dengan berpuasa untuknya.

Terdapat hadis lain yang berkaitan:

Dari `Aisyah r.a., bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Barangsiapa mati sedang ia menanggung hutang puasa (yang wajib) hendaklah walinya (membayar dengan) berpuasa untuknya". Hadis Sahih - Riwayat Bukhari dan Muslim.

Nota: Huraian di atas adalah pendapat Imam SyafiI bukannya pendapat yang rajih berkaitan qadha puasa si mati. Tumpuan kita adalah apakah cara yang dibolehkan dalam membantu orang yang sudah mati.

Ketiga: doa anak yang soleh/solehah

Dari Abu Hurairah r.a. bahawa Nabi Muhammad s.a.w bersabda:
"Apabila seorang anak Adam mati putuslah amalnyakecuali tiga perkara: sedekah jariah atau ilmu yang memberi manfaat kepada orang lain atau anak yang soleh yang berdoa untuknya." Hadis Sahih - Riwayat Muslim dan lain-lainnya.

Hadis ini juga diriwayatkan dengan lafaz yang lain seperti berikut:

Dari Abu Hurairah r.a. bahawa Nabi Muhammad s.a.w. bersabda:
"Apabila seorang manusia mati , putuslah (tulisan pahala) amalan (setakat itu) (1) Kecuali tiga perkara (yang akan berlanjutan tulisan pahalanya) iaitu sedekah jariah atau ilmu yang memberi kepada yang faedah orang lain atau anak yang soleh yang berdoa untuknya." (2). Hadis Sahih - Riwayat Imam Ahmad

Huraian Hadis:

Pertama: "Sedekah jariah" iaitu harta benda yang diwaqafkan kerana Allah Taala, seperti:

(1) Mewaqafkan sebuah kebun bersama hasil tanamannya untuk kebajikan umum. Atau mewaqafkan sebidang tanah untuk menjadi tapak masjid, surau, rumah anak yatim, madrasah, sekolah dan sebagainya.

(2) Mendirikan - atau berkhairat ala kadarnya untuk mendirikan masjid surau, rumah anak yatim, madrasah, sekolah dan sebagainya.

(3) Mendirikan rumah waqaf untuk kaum kerabat sahaja atau umum untuk orang-orang miskin yang memerlukan tempat berteduh atau untuk disewakan dan hasilnya dikhairatkan untuk kebajikan umum.

(4) Mendirikan rumah "musafir khanah" untuk persinggahan orang-orang musafir yang memerlukannya.

(5) Dan lain-lain lagi yang termasuk dalam amalan yang diredhai Allah seperti mendirikan hospital dan kutub khanah, mencetak al-Qur'an dan kitab-kitab Islam serta buka-buka pengetahuan yang berguna dan sebagainya.

Amalan "waqaf" dalam Islam telah bermula semenjak zaman Rasulullah s.a.w dan telah berkembang di negara-negara Islam sehingga hari ini dan seterusnya, malah ada yang datang membentuk "Kementerian Waqaf " di negara masing-masing.

Selagi harta benda yang diwaqafkan itu masih wujud dan dinikmati faedahnya oleh umum, maka pemilik harta itu akan mendapat pahalanya berterusan semasa hidupnya dan sesudah matinya .

Kedua: "Ilmu yang berguna atau bermanfaat kepada orang lain" yang tersebut dalam hadis ini ialah ilmu yang berhubung dengan agama Islam secara khusus dan juga yang berhubung dengan kemajuan di dunia secara umum, sama ada melalui syarahannya kepada murid-muridnya dan orang ramai, atau melalui kitab-kitab dan buku-buku nukilannya.

Selagi ilmu yang diajarkannya atau kitab-kitab dan buku-buku nukilannya masih wujud dan dinikmati faedahnya oleh umum, maka ia akan mendapat pahalanya berterusan semasa hidupnya dan sesudah matinya .

Ketiga: "Anaknya yang soleh yang berdoa untuknya"
Doa anak kepada kedua ibu bapanya, sama ada anak itu orang yang soleh atau sebaliknya adalah baik dan berguna. Tetapi doa anak yang soleh lebih diharap kemakbulan doanya di sisi Allah s.w.t.

Sebab itulah Rasulullah s.a.w. menarik perhatian tentang kelebihan anak yang soleh dalam hadisnya, supaya ibu bapa mendidik anak-anak masing-masing dengan sebaik-baiknya sehingga anak itu menjadi orang yang berjaya di dunia dan berjaya di akhirat.

Serentak dengan itu kedua ibu bapa akan mendapat rahmat disebabkan usahanya mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya dan mendapat rahmat pula disebabkan doa anaknya yang soleh itu.


Keempat: melangsaikan hutang harta si mati

Orang ramai boleh juga membantu si mati dengan cara melangsaikan hutang harta si mati. Terdapat beberapa hadis yang menceritakan kebolehan tersebut. Di antaranya:
Di dalam satu hadis sahih yang bermaksud:

Berkata Jabir bin Abdullah r.a: "Telah meninggal dunia salah seorang daripada kami, lalu kami mandikannya, kapankannya dan kemudian kami letakkan jenazah di tempat yang biasa diletakkan jenazah iaitu di Makam Jibril untuk diselesaikan oleh Rasulullah s.a.w. Dan kami memaklumkan kepada baginda untuk disolatkan jenazahnya."

Rasulullah pun datang mendekati jenazah lalu bertanya kepada kami, "Barangkali jenazah ini ada meninggalkan hutang..?".

Lalu kami jawab, "Benar, ya Rasulullah. Ada 2 dinar".

Rasulullah saw berundur dan bersabda, "Kamu sahajalah yang menyembahyangkan jenazah sahabatmu ini".

Lalu salah seorang daripada kami yang di panggil Abu Qatadah berkata, "Ya Rasulullah, kedua-dua dinar hutang jenazah ini adalah tanggungjawab saya".

Kemudian Rasulullah bersabda lagi, " Mulai sekarang, 2 dinar itu menjadi tanggungjawab engkau, Abu Qatadah dan engkau mesti ambil dari wang kau sedangkan jenazah ini bebas daripada kedua-dua dinar itu? "

Jawab Abu Qatadah, " Benar, ya Rasulullah".

Setelah mendengar pengakuan daripada Abu Qatadah bahawa ia bertanggungjawab melunasi hutang jenazah tersebut, barulah Rasulullah s.a.w melakukan solat jenazah ke atas si mati. Dan diriwayatkan, pada keesokan harinya, Rasulullah s.a.w bertemu akan Abu Qatadah dan bertanya kepadanya, " Sudahkah kau lunasi hutang jenazah semalam? "

Abu Qatadah menjawab, Wahai Rasulullah, " Bukankah dia baru sahaja meninnggal dunia semalam..?"

Kemudian setiap hari apabila Nabi saw bertemu Abu Qatadah maka akan ditanya, "Apakah kamu telah lunasi hutang 2 dinar itu? "

Jawab Abu Qatadah, telah aku lunasi hutang itu. Mendengar akan jawapan Abu Qatadah, Rasulullah saw bersabda, " Sekarang barulah dingin kulitnya kerana azabnya baru sahaja diangkat kerana hutangnya telah selesai" .

Hadis di atas memberitahu kita bahawa hutang wajib dibayar. Bahkan dalam hadis yang lain ada menceritakan bahawa hutang wajib didahului dari keluarga yang miskin. Di dalam hadis di atas juga, mengkhabarkan bahawa bukan sahaja ahli waris yang boleh melunaskan hutang si mati, tetapi juga orang lain yang tiada ikatan kekeluargaan.

Terdapat banyak lagi hadis yang menjelaskan
kewajipan membayar hutang si mati.

Dari Ibn Abbas r.a. bahawa Rasulullah s.a.w bersabda:
".. (Kalau hutang sesama manusia wajib dibayar) maka hutang kepada Allah lebih berhak diselesaikan." Hadis Sahih - Riwayat Bukhari dan Muslim.

Kelima: Amalan baik anak sendiri

Dalam Al-Quran, ayat 39, Allah s.w.t telah berfirman yang bermaksud:

"Dan bahawa sesungguhnya tidak ada (balasan) bagi seseorang melainkan (balasan) apa yang diusahakannya."

Terang di dalam ayat di atas mengatakan bahawa usaha seseorang akan di bawa ketika telah mati. Bagaimana pula ayat di atas dapat menjadi dalil yang membolehkan amalan baik anak itu sampai kepada si mati? Persoalan ini terjawab dengan hadis sahih di bawah:

"Sesungguhnya makanan yang paling baik untuk di makan oleh seseorang ialah hasil titik peluhnya sendiri. Dan sesungguhnya anakanya adalah sebahagian daripada usahanya." Sahih-Al-Hakim, Imam At-Turmudzi, Imam Ahmad, Abu Daud An-Nasai.

Dalam hadis yang lain:

Hadis Aisyah r.a:
"Seorang lelaki datang kepada Nabi s.a.w dan berkata: Wahai Rasulullah! Ibuku meninggal dunia secara mengejut dan tidak sempat berwasiat tetapi aku menduga, seandainya dia mampu berkata-kata, tentu dia menyuruh untuk bersedekah. Adakah dia akan mendapat pahala jika aku bersedekah untuknya? Rasulullah s.a.w bersabda: Benar! " Sahih Muslim.

Kesimpulan

Inilah cara-cara membantu orang yang sudah mati secara ringkas, melalui amalan yang berlandaskan Al-Quran dan Hadis Sahih semata-mata.

Mengapa mesti kita tinggalkan cara yang sudah pasti sampai kepada simati dan kita ambil amalan yang tidak ada kepastiannya. Bukankah Rasulullah s.a.w telah mengajar cara yang sebenar membantu orang yang telah mati. Bantulah mereka yang sudah pergi mengadap Ilahi... Kita adalah waris/saudara mereka yang masih boleh membantu mereka yang kita kasihi, di samping mempertingkatkan amalan kita sendiri kerana MATI itu pasti akan menyusuli kita pula... Semoga kita termasuk golongan yang beriman dan dirahmati Allah s.w.t. Wassalam.
Sumber:
1. Kaset Ceramah Al-Fadhil Ustaz Abdullah Yasin-Menolong orang yang mati
2.syededlee.tripod.com/keunggulanislamSyafaat Rasulullah Dan Lelaki Kacak

Labels: ,Sebaik matinya seseorang anak Adam, maka Allah s.w.t menetapkan tidak ada syafaat untuknya, melainkan pahala dari amalannya, ilmunya yang berguna serta doa untuknya dari anak-anaknya yang soleh. Si mati juga tidak mempunya sebarang kebolehan memberi syafaat kepada orang yang masih hidup, kerana rohnya berada dalam urusan Allah. Bagaimanapun, terdapat seorang sahaja di antara hamba Allah yang dimuliakanNya dan diizinkan memberi syafaat kepada orang-orang yang diredhai Allah s.w.t. Kaum musyrikin tidak akan mendapatkan bahagian daripada syafaat ini.

Siapakah yang paling mulia di antara hambaNya yang mendapatkan izin dari Allah Azza wa Jalla untuk memberikan syafaat? Siapakah pula yang paling berbahagia mendapat keredhaan dari Allah sehingga mendapatkan syafaat?

Rasulullah s.a.w adalah manusia yang paling pengasih dan hamba Allah yang paling mulia yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat di kala orang-orang lain tidak sanggup untuk melakukannya. Inilah syafaat yang paling besar, dimana para rasul yang termasuk ulul azmi pun tidak sanggup memikulnya pada saat seluruh manusia meminta kepada para nabi untuk meminta diringankan hukuman yang sangat berat di hadapan Allah di padang mahsyar. Mereka semuanya menolak dan mengatakan:nafsi nafsi(maksudnya: diri-ku, diriku). Hingga akhirnya ketika mereka mendatangi Rasulullah s.a.w, maka Rasulullah s.a.w mengatakan: Ana laha(maksudnya: itulah bahagianku).

Rasulullah bersujud di hadapan Allah, di bawah ArsyNya. Baginda memuji Allah dan menyanjunginya dengan pujian-pujian yang tidak pernah diucapkan sebelumnya oleh siapapun. Hingga kemudian Allah berfirman:

يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَاسْأَلْ تُعْطَهُ وَاشْفَعْ تُشَفَّعُ
Ya Muhammad angkatlah kepalamu, mintalah akan Aku beri dan berilah syafaat Aku akan memberikannya.”

Maka Rasulullah pun mengangkat kepalanya dan berkata: Umati, umati(bermaksud: Umatku, umatku). Kemudian diperintahkan dengan segera kepada orang-orang dari umatnya yang tidak ada hisab padanya untuk masuk ke dalam syurga.

Beliau melakukannya lagi, hingga diizinkan untuk memberikan syafaat. Beliau meminta agar disegerakan bagi ahli surga dari umatnya untuk segera memasukinya.

Selanjutnya Rasulullah s.a.w melakukannya kembali dan kemudian baginda memberikan syafaat bagi para pelaku maksiat dari umatnya yang sepatutnya mendapatkan azab dalam neraka agar dapat memasuki syurga Allah.

Kemudian beliau memberikan syafaat kepada orang-orang yang telah masuk neraka, namun masih memiliki tauhid dan keimanan untuk diselamatkan dari api neraka. Yang terakhir, syafaat Rasulullah untuk penduduk surga agar ditambahkan pahala mereka dan diangkat darjat mereka.

Hadis-hadis tentang syafaat ini mutawatir dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan lain-lainnya.

Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa seluruh syafaat dan pembelaan Rasulullah tersebut diberikan kepada orang-orang yang bertauhid dan tidak melakukan kesyirikan iaitu tidak menyekutukan Allah s.w.t dengan menyembah selainNya. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam riwayat hadis sahih dari Abu Hurairah r.a, ketika beliau bertanya kepada Rasulullah s.a.w:

مَنْ أَسْعَدَ النَّاسُ بِشَفَاعَتِكَ؟ قَالَ: مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهِ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ. (أخرجه البخاري والنسائ وأحمد

Siapakah orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu?"

Baginda menjawab: “Orang-orang yang mengucapkan لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهِ dengan ikhlas dari hatinyaHadis riwayat Bukhari,Nasai dan Imam Ahmad.

Seorang yang ikhlas mengucapkan لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهِ (La ila ha illallah bermaksud: Tiada Tuhan melainkan Allah) adalah mereka yang tidak merosak kalimat tersebut dengan kesyirikanatau mengharapkan sebarang imbalan dari Allah s.w.t melainkan pada rahmatNya serta mengagungkanNya semata-mata.

Rasulullah s.a.w telah bersabda:

لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ. فَتَجْعَلْ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ وَإِنِّيْ اخْتَبَأْتُ شَفَاعَةً ِلأُمَّتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِِ. فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ الله مَنْ مَاتَ لَمْ يُشْرِكْ بِاللهِ شَيْئًا. (أخرجه مسلم

Setiap nabi memikiki doa yang dikabulkan, dan mereka telah menyebutkan doa tersebut, sedangkan aku menundanya sebagai syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Maka syafaat ini pasti akan didapatkan insya Allah oleh orang yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun.” Hadis sahih riwayat Muslim.

Dengan demikian jelaslah bahwa orang yang meminta syafa’at daripada kuburan para nabi atau kuburan orang-orang yang soleh tidak akan mendapat syafa’at melainkan perbuatan itu menjadi syirik hukumnya.

Pada suatu hari Rasulullah s.a.w telah bersabda kepada para sahabat:

''Bila seseorang lelaki itu mati dan saudaranya sibuk dengan (urusan) pengebumiannya, berdiri lelaki yang betul-betul kacak di bahagian kepalanya. Bila mayatnya dikapan, lelaki itu berada di antara kain kapan dan si mati. Selepas pengebumian, semua orang pulang ke rumah, 2 malaikat Mungkar dan Nakir, datang dalam kubur dan cuba memisahkan lelaki kacak ini supaya mereka boleh menyoal lelaki yang telah meninggal itu seorang diri mengenai ketaatannya kepada Allah s.w.t.

Lelaki kacak itu berkata, "Dia adalah temanku, dia adalah kawanku. Aku takkan meninggalkannya seorang diri walau apa pun. Jika kamu ditetapkan untuk menyoal, lakukanlah tugasmu. Aku tidak boleh meninggalkannya sehingga aku dapati dia dimasukkan ke dalam Syurga."

Selepas itu dia berpaling pada temannya yang meninggal dan berkata, ''Aku adalah Al-Quran, yang mana kamu membacanya, kadang-kadang dengan suara yang nyaring dan kadang-kadang dengan suara yang perlahan. Jangan bimbang. Selepas soal siasat dari Mungkar dan Nakir, kamu tidak akan bersedih.''

Selepas soal siasat selesai, lelaki kacak mengatur untuknya daripada Al-Mala'ul A'laa (malaikat dalam Syurga) tempat tidur dari sutera yang dipenuhi bauan kasturi.

Rasulullah s.a.w bersabda : ''Di hari pengadilan, di hadapan Allah, tiada syafaat yang lebih baik darjatnya daripada Al-Quran, mahupun dari nabi atau malaikat."

Bermakna, selain mendapat syafaat dari Nabi Muhammad s.a.w, muslimin dan muslimat akan mendapat syafaat dari Al-Quran yang dibaca sewaktu hayatnya. Bertanya pula kita kepada diri masing-masing..." Berapa kali dalam setahun kita khatam Al-Qur'an..? Berapa kali pula seumur hidup kita (sehingga hari ini), kita khatam Qur'an..?"

Bertanya lagi kita pada diri sendiri, " Berapa buah novel (bagi kaum wanita) yang kita habiskan dalam sebulan? Berapa ratus/ ribu kilogram surat khabar (bagi kaum lelaki/wanita) yang telah selesai kita baca dan dibuang / dijual kepada pembeli surat khabar lama..?"

Secara jujur, kita akan bertanya lagi.." Berapa naskah Al-Qur'an yang kita ada dalam rumah kita? Berapa kali kita memarahi atau menegur anak-anak kita kerana tidak membaca Al-Qur'an, berbanding kekerapan kita menegur mereka kerana tidak mengulangkaji pelajaran?"

Tidak ada siapa yang perlu dipersalahkan. Perkara yang perlu kita lakukan adalah berubah untuk kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Alhamdulillah jika kita sudah berubah dan sedang mempertingkatkan amalan membaca Al-Qur'an. Bagi yang belum, kita tidak pernah terlambat untuk bermula dari sekarang, selagi sakaratul maut belum mendatangi kita! Sesungguhnya Allah s.w.t Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Dia sentiasa menerima taubat dari hambaNya yang benar-benar insaf dan mahu beriman.

Wassalam.

Lima Alam Manusia.

Labels: ,


Allah s.w.t telah menjadikan kehidupan manusia sebagai satu pengembaraan yang melalui 5 fasa alam... Alam yang penuh dengan pengalaman setiap manusia yang bermula dari 'tiada', kemudiaan 'ada' setelah diciptakan oleh Alah s.w.t lalu menjalani pengembaraan dalam perjalanan menuju destinasinya untuk kembali mengadap Yang Maha Pencipta, Allah Azza Wajalla...


Kehidupan manusia bermula dari alam pertama yang dipanggil "alam arwah", di mana di alam ini jasad belum terjadi. Apa yang ada, hanya roh ciptaan oleh Allah. Di sini, roh diberi suntikan akidah keimanan terhadap Allah s.w.t. Ia sebagai bekalan terpenting dalam pengembaraan seterusnya supaya selamat dan berjaya.


Roh kemudian berpindah ke dalam jasad setelah terbentuk dalam rahim ibu. Di alam kedua ini, "alam arham" kita berada dalam kandungan ibu. Alam ini penuh istirahat, tiada perjuangan dan tiada cabaran sehingga kita dilahirkan ke dunia.


Alam dunia adalah alam ketiga, dinamakan "alam musyadat". Sesungguhnya kelahiran ke alam dunia ini bukan untuk berhibur semata, tetapi memikul amanah Allah untuk beribadah kepadaNya dengan melakukan amal soleh, dan melakukan kebajikan untuk manfaat diri, keluarga, Islam dan umatnya serta makhluk lain. Segala kegiatan di dunia ini hendaklah dijiwai nilai akidah dan syariat dengan niat untuk menjunjung perintah Allah. Dengan itu segala-galanya akan menjadi menjadi bekalan untuk dibawa ke akhirat.


Firman Allah s.w.t: “Berbekallah kamu, maka sebaik-baik bekalan adalah takwa dan bertawakallah kepadaKu, wahai orang yang berakal Surah al-Baqarah, ayat 197.


Nabi Muhammad s.a.w mengingatkan umatnya dengan sabdanya yang bermaksud: "Jadikanlah dirimu di dunia ini sebagai musafir atau orang yang dalam perjalanan." Hadis riwayat Ibn Umar.


Sabda Rasulullah s.a.w lagi: “Dunia ini adalah ladang untuk bercucuk tanam (tempat melakukan amal ibadat dan amal kebajikan), sedangkan hasilnya bakal dipetik di akhirat nanti.


Allah mengingatkan hambaNya untuk menyiapkan diri bagi menghadapi alam akhirat melalui firman-Nya bermaksud :


"Ketahuilah! Bahawa (yang dikatakan) kehidupan dunia itu tidak lain, melainkan permainan dan hiburan (yang melalaikan) serta perhiasan (yang mengurang), juga (bauan hidup yang bertujuan) bermegah-megah antara kamu (dengan kelebihan, kekuatan dan bangsa keturunan) serta berlumba-lumba membanyakkan harta benda dan anak pinak (semua itu terhad waktunya), samalah seperti hujan yang (menumbuhkan tanaman yang menghijau subur), menjadikan penanamnya suka dan tertarik hati kepada kesuburannya, kemudian tanaman-tanaman itu bergerak segar (ke suatu masa yang tertentu), selepas itu engkau melihatnya berupa kuning; akhirnya ia menjadi hancur bersepai; dan (hendaklah diketahui lagi, bahawa) di akhirat ada azab yang (disediakan bagi golongan yang hanya mengutamakan kehidupan dunia) dan (ada pula) keampunan besar serta keredaan daripada Allah (disediakan bagi orang yang mengutamakan akhirat). Dan (ingatlah bahawa) kehidupan dunia ini tidak lain , hanya kesenangan bagi orang yang terpedaya.” Surah al-Hadid, ayat 20.


Allah mengingatkan lagi melalui firman-Nya bermaksud:


'Tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati, dan bahawasanya pada hari kiamat sajalah akan disempurnakan balasan kamu. Ketika itu siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sesungguhnya ia telah berjaya. Dan (ingatlah) kehidupan di dunia ini (meliputi segala kemewahan dan pangkat kebesarannya), tidak lain hanya kesenangan bagi orang yang terpedaya." Surah Ali Imran, ayat 185.


Firman Allah lagi:


Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan oleh Allah kepadamu, akan pahala dan kebahagiaan pada hari akhirat; dan janganlah engkau melupakan bahagianmu (keperluan dan bekalanmu) dari dunia; dan berbuat baiklah (kepada hamba-hamba Allah), sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu (dengan pemberian nikmatnya yang melimpah-ruah); dan janganlah engkau melakukan kerosakan di bumi; sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berbuat kerosakan.” Surah al-Qisaas, ayat 77

Seterusnya dari alam dunia manusia, sebagaimana yang dijanjikan Allah s.w.t, manusia akan merasai kematiannya yang memutuskan kehidupannya dari segala kekayaan dan saudara mara yang dikasihinya. Kini manusia akan meneruskan perjalanannya ke alam keempat iaitu “alam barzakh” atau “alam kubur”. Saat ini manusia akan 'disaring' melalui persoalan mengenai segala amalan pahala dan dosa sepanjang kehidupannya di alam dunia oleh 2 orang malaikat iaitu Mungkar dan Nangkir.

Kita akan mendapat sebahagian dari pembalasan hasil dari amalan pahala dan dosa yang kita lakukan sewaktu berada di alam barzakh ini. Alam ini penuh kegelapan, ruang tanah yang sempit dan menghimpit bagi mereka yang kurang amalan. Malah bagi mereka yang berdosa serta menafikan Allah dan rasulNya, di alam ini mereka mula merasa azab kubur yang pedih, sementara azab neraka sedia menanti mereka sebaik kiamat nanti.

Manakala golongan yang beriman akan disediakan tempat beristirehat di atas persemadian yang indah dengan pandangan yang menghala ke arah syurga yang bakal menjadi kediaman mereka sebaik kiamat nanti.

Sabda Rasulullah s.a.w: Apabila manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah amal usahanya kecuali tiga hal iaitu sedekah jariah (dari si mati), ilmu (yang pernah diajarkan oleh si mati) yang dimanfaatkan dan anak soleh (lelaki atau perempuan) yang berdoa untuknya. Hadis riwayat Imam al-Tirmidzi.


Sesungguhnya tiada siapapun yang boleh membantu amalan si mati kecuali 3 perkara di atas. Segala amalan dan dosa ditanggung oleh si mati/individu itu sendiri, tidak ada waris yang masih hidup dipertanggung-jawabkan untuk menanggung dosa warisnya yang mati, seperti mana firman Allah s.w.t:

"Bahawa sesungguhnya seseorang yang boleh memikul (waris) tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain (bahkan dosa usahanya sahaja); Dan bahawa sesungguhnya tidak ada (balasan) bagi seseorang melainkan (balasan) apa yang diusahakannya." - Al-Najm : 38-39

Bagaimanapun waris si mati, terutama anak-anak, ibu bapa dan suami/isteri boleh membantu si mati dengan membuat amal jariah yang di'akadkan ke atas nama si mati. Contohnya si anak mewakafkan harta (misalnya tanah peninggalan ibu atau bapanya kepadanya) kepada rumah anak-anak yatim atau untuk didirikan masjid untuk kegunaan umat Islam beribadat, dengan syarat harta itu tidak melibatkan perkongsian dengan orang lain, kerana dikhuatiri persetujuan dan keikhlasannya.

Untuk membantu si mati kita disarankan membaca surah Yasin dan pahalanya disedekahkan kepada ibu bapa yang telah meninggal dunia/mati.

Barangsiapa yang menziarahi kuburan kedua orang tuanya setiap hari Jumaat, lalu membaca (surat Yasin) di sisi keduanya (di sisinya), nescaya diampuni baginya sebanyak bilangan setiap ayat atau huruf (yang dibacanya)." Hadis riwayat Ibn 'Ady daripada Saidatina 'Aisyah r.a.

Sabda Rasulullah s.a.w lagi: "Barangsiapa yang berziarah di kuburan kemudian dia membaca al-Fatihah, Qul Huwallahu Ahad dan Alhakumut takasur lalu dia berdoa. "Ya Allah, ku hadiahkan pahala pembacaan Firman-Mu pada kaum Mukminin penghuni kubur ini, maka mereka akan menjadi penolong baginya (pemberi syafaat) pada hari kiamat." Hadis riwayatkan oleh Abu al-Qasim Sa’id.

Firman Allah s.w.t.:

"(Al-Quran ini) sebuah Kitab yang Kami turunkan kepadamu (dan umatmu wahai Muhammad), -Kitab yang banyak faedah-faedah dan manfaatnya, untuk mereka memahami dengan teliti kandungan ayat-ayatnya, dan untuk orang-orang yang berakal sempurna beringat mengambil iktibar." Shaad : 29.

Namun ada perselisihan pendapat di kalangan ulamak mengatakan pahala dari bacaan Al-Quran atau Yasin kepada orang mati tidak akan sampai kepada si mati dan ia merupakan amalan bida'ah. Dalam hal yang sebegini kita harus ingat, ulamak hanyalah manusia biasa dan apabila timbul keraguan, maka kita perlu kembali mencari kepastian dengan berdasarkan Al-Quran dan hadis yang sahih. Jangan terus percaya kepada pendapat ulamak tanpa nas yang kukuh.

Apa yang perlu diingat ialah, Al-Qur'an adalah Kitab Allah / Qalam Allah yang menjadi mukjizat Nabi Muhammad s.a.w yang teragung.. Al-Qur'an juga boleh memberi syafaat kepada pembacanya. Jadi, sebagai anak kita adalah 'harta' ibu bapa kita, maka apa saja amalan kita akan sampai kepada mereka meskipun setelah kematian mereka. Maka bacalah Al-Qur'an dan sedekahkan pahalanya kepada ibu bapa kita yang telah pergi mengadap Illahi... Selebihnya kita berserah kepada sifat pengasih dan pengampun Allah s.w.t.

Contoh hadis yang turut dijadikan perdebatan ialah sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud: "Bacakanlah surah Yasin untuk orang-orang yang akan mati (mautaakum) di antara kamu." Hadis ini diriwayat Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah.

Yang menjadikan ulamak berselisih pendapat ialah "Mautaakum" ia bukan bermaksud orang yang sudah mati tetapi orang yang hampir mati.

Apa yang diperintah oleh Rasulullah s.a.w. adalah untuk mengajar orang yang sedang menghadapi maut bacaan La ilaa ha illallah.


Per

hatikanlah sabda Rasulullah s.a.w. ini:
"Ajarkanlah oleh kamu orang-orang yang akan/hampir mati (mautaakum) di antara kamu La ilaaha illallahu." - Hadis riwayat Imam Muslim.

Terdapat beberapa lagi hadis-hadis yang digunakan oleh golongan yang membenarkan pembacaan al-Qur’an di kubur. Hanya sahaja hadis-hadis tersebut tidak sunyi dari kritikan oleh para ulamak hadis. Telah sepakat oleh para ulamak bahawa hadis-hadis dha’if (lemah) dan mawdhu’ (palsu) tidak boleh dijadikan hujah untuk perkara-perkara berkaitan akidah dan penetapan hukum-hakam (seperti menetapkan hukum wajib atau sunat terhadap sesuatu amal). Para ulamak berbeza pendapat tentang kebolehan mempergunakan hadis dha’if (lemah) dengan syarat-syarat yang ketat untuk bab fadilat amal atau targhib dan tarhib.

Dan orang yang menceritakan (hadis) daripada baginda s.a.w. dengan tanpa haq, bererti dia telah menceritakan (hadis) daripada baginda s.a.w. dengan cara yang batil. Dan orang yang telah menceritakan (hadis) dari baginda s.a.w. dengan cara yang batil, nescaya dia menjadi salah seorang pendusta.

Sabda Rasulullah s.a.w: "Barangsiapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah dia mengambil tempat tinggalnya di neraka.” - Hadis riwayat Imam al-Bukhari.

Bagaimanapun, jelas Rasulullah s.a.w amat menggalakkan muslimin membaca Al-Quran di rumah, sepertimana sabda baginda:

"Janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan (sunyi), kerana sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibaca di dalamnya surah al-Baqarah.” - Hadis riwayat Imam Muslim.

Berbalik kepada fasa alam, apabila hari kiamat, kita akan masuk ke alam kelima atau alam yang terakhir iaitu “alam akhirat”. Sebelum ke alam akhirat, kita dihimpunkan di Padang Mashyar untuk diadili dan dihisab sekali lagi segala amal perbuatan di dunia. Jika baik akan dibalas syurga, dan sebaliknya jika buruk, akan dibalas dengan azab siksaan dari api neraka.

Komen Tentang Blog Ini:

Related Posts with Thumbnails

Photo Albums at WiddlyTinks.com
Lilypie Kids Birthday tickers
***KEREDHAAN ALLAH terletak pada keredhaan kedua orang tua (ibu bapa), dan KEMURKAAN ALLAH terletak pada kemarahan orang tua***HR At-Tarmidzi.
Lilypie Kids Birthday tickers
YA ALLAH...
JADIKANLAH IBU BAPAKU, SUAMIKU, ANAK-ANAKKU DAN AKU, SEBAGAI HAMBA2MU YANG SOLEH...
BERKATILAH HIDUP KAMI DENGAN RAHMATMU... IZINKAN KAMI MENGHUNI SYURGAMU... LINDUNGI KAMI DARI API NERAKAMU...
Daisypath Anniversary tickers
Kasihanilah KAMI dan SAUDARA2 ISLAM KAMI... Ampuni dosa2 kami...Sesungguhnya Engkau Maha Pengasih lagi Maha Pengampun...
LAPIS...Lapis...Lapis...MY PASSION...


I Love Cheesecake.......!!!
.........and I love indian foods!!!

Sabda Rasulullah s.a.w;
"Seorang wanita yang mentaati suaminya serta menjaga solat dan puasanya, maka tertutuplah pintu-pintu neraka baginya dan masuklah ia ke mana-mana syurga yang disukainya..."
~WELCOME TO MY BLOG~
Dan... Syurga itu di bawah tapak kaki ibu...

Anok Tupai I & II ~Halim Yazid, Layaaannn..........

Jom kita Tai chi...
Warm up lah dulu...
Yeaah...Gerak kiri/kanan cam nak bersilat...
Pusing bahu n Lenggang kiri/kanan...
Bongkok n Pusing kepala..!
Lor... Ko amik gambo ker..?
Adehh... Sakit pinggang la plak..!
Hahaha.... Pasal tak leh stop ni...?


*The tale 0f you and I*


you gave walking sticks to others

yet you yourself were limping

you offered a lending hand

but it was you who needed help

you wore shields and armours

but it wasnt the outside that needed protection

you claimed others as foes and threats

yet you stabbed your very own heart

you blamed the time for being envious

was it not you who made the clock?

you walked the road with glitters and jewels

but back in home you slept on dirt

you conquered the lands and the oceans and skies

yet you moaned and screamed in dreams

you were the king of glorious men

but you were held captive of unseen strings

you claimed yourself a proud free man

yet you were chained to your old ventriloquist>

"By the power of Truth...."